Δήλωση της Ανθρώπινης Κυριαρχίας

Σχετικά με την Επαφή με Εξωγηίνα Έθνοι και Δυνάμεις

Ε μείς, οι Άνθρωποι της Γης, αποστέλνουμε χαιρετισμούς σε όλες τις φυλές στην Ευρύτερη Κοινότητα του Σύμπαντος. Αναγνωρίζουμε την κοινή κληρονομία μας ενώπιον του Δημιουργού όλου του Σύμπαντος, ορατού και αόρατου. Δηλώνουμε τον πλανήτη Γη, ως Πλανήτη της Γένεσης της ανθρωπότητας, Κόσμο Οίκο μας, και ιερή κληρονομία μας. Δεσμεύομαστε εφεξής να συντηρήσουμε και να διατηρήσουμε την Γη για όλες τις επόμενες γενιές. Καλούμε όλη την ανθρωπότητα να συμπεριφέρθει προς όλες τις φυλές παντού με σοφία και δικαιοσύνη, εδώ στη Γη και σε όλο το Σύμπαν.

Θεμελιώδοι Δικαιώματα

Εμείς, οι Άνθρωποι της Γης, θεωρούμε την ανάγκη για ελευθερία να είναι συμπαντική. Επομένως, υποστηρίζουμε ότι όλα τα άτομα σε όλους τους κόσμους είναι γεννημένα ίσια και προικισμένα από το Δημιουργό με ιερά και αναφαίρετα δικαιώματα. Θεμελιώδοι μεταξύ αυτών είναι το δικαίωμα να ζήσουν ως ελεύθερη φυλή στον Πλανήτη της Γένεσης τους, τον Κόσμο Οίκο τους· το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της αυτάρκειας, και της δημιουργικής έκφρασης· το δικαίωμα στη ζωή χωρίς καταπίεση· και το δικαίωμα να ακολουθηθεί στη ζωή έναν υψηλότερο σκοπό και μια υψηλότερη αποστολή που ο δημιουργός έχει εξασφαλίσει για όλους.

Ενώπιον της Ευρύτερης Κοινότητας του Σύμπαντος, εμείς, οι Άνθρωποι της Γης, επικαλούμαστε τώρα αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα για τον εαυτό μας και για τον Κόσμο Οίκο μας, μαζί με ορισμένα δικαιώματα που προκύπτουν φυσικά από αύτα, συμπεριλαμβάνοντας:

 • Το δικαίωμα της κυριαρχίας . Οι άνθρωποι της γης θα είναι αυτόδιοίκιτοι και ανεξάρτητοι, χωρίς να είναι υποτελείς ούτε εξαρτούμενοι από οποιαδήποτε άλλη αρχή. Καμία εξωγήινη δύναμη δεν θα παράβει ή θα καταργήσει την ανθρώπινη κυριαρχία αυτού του πλανήτη.
 • Το δικαίωμα του πλανητικού απαραβίαστου . Σαν Πλανήτη Γένεσης μας, η Γη θα είναι απαλλαγμένη από εξωγήινη επέμβαση, παρείσφρυση, παρέμβαση, και εκμετάλλευση, ήττε διανοητική ήττε σωματική. Καμία εξωγήινη δύναμη δεν θα κάνει στενή προσέγγιση, ούτε θα πάρει στενή τροχιά, ούτε θα κάνει οποιαδήποτε προσγείωση, ούτε θα ασχολιθεί με εμπόριο, εκτός ανοιχτά και με την εκφρασμένη συγκατάθεση των Ανθρώπων της Γης επιτευγμένη μέσω δημοκρατικών μέσων.
 • Το δικαίωμα απαραβίαστου βιολογικού και γεννητικού υλικού . Καμία εξωγήινη δύναμη δεν θα πάρει, θα κατέχει, ή θα χειριστεί ανθρώπινο βιολογικό ή γεννητικό υλικό για οποιοδήποτε σκοπό.
 • Το δικαίωμα της κατοχής . Σαν ο αυτόχθων λαός του μόνου γνωστού κατοίκειμένου πλανήτη αυτού του Ηλιακού Συστήματος, απαιτούμε αυτό το Ηλιακό Σύστημα ως σφαίρα επιρροής μας. Καμία εξωγήινη βάση δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε σώματα ή σταθμούς που έχουν τροχιά γύρω από την Γη, ούτε σε άλλους πλανήτες ή σώματα αυτού του Ηλιακού Συστήματος, παρά με τη ρητή συγκατάθεση των Ανθρώπων της Γης.
 • Το δικαίωμα ειρηνικής ναυσιπλοϊ’ας . Απαιτούμε το δικαίωμα ταξιδίου και εξερεύνησης μέσα στο Ηλιακό Σύστημα μας χωρίς παρέμβαση ή περιορισμό από εξωγήινες δυνάμεις, και διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε πρόσβαση σε αυτό το Ηλιακό Σύστημα σε οποιεσδήποτε εξωγήινες δυνάμεις.

Εμείς, οι Άνθρωποι της Γης, θεωρούμε τούτη τη νόμιμη ευθύνη μας να βεβαιώσουμε και να υπερασπίσουμε αυτά τα θεμελιώδοι δικαιώματα, και να δώσουμε και να λάβουμε βοήθεια σύμφωνα με αυτά τα δικαιώματα. Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με εξωγήινες δυνάμεις, το φορτίο απόδειξης της αθωότητας θα αφορήσει εκείνους που δεν είναι ιθαγενείς στη γη.

Η Εκτίμηση

Όταν κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του γίνεται απαραίτητο για τον αυτόχθων λαό ενός πλανήτη να ενωθεί, να ξεπεράσει τις συγκρούσεις και τις διαφορές που τον έχουν χωρίσει, και να αναλάβει μεταξύ των δυνάμεων του Σύμπαντος μια ξεχωριστή και ίσια κυριαρχία, μια πλήρης σεβαστή εξέταση εκείνης της κυριαρχίας απαιτεί να δηλώσει τις αιτίες που τον ωθούν σε αυτή την παρόν πορεία δράσης.

Αν και η Γη έχει υποβληθεί σε μια μακροχρόνια ιστορία εξωγήινης επίσκεψης, η παρούσα κατάσταση είναι πως οι Άνθρωποι της Γης υφίστανται τώρα τις επιδράσεις μιας παγκόσμιας εξωγήινης επέμβασης στις ανθρώπινες υποθέσεις. Αυτή η επέμβαση χρησιμοποιεί μια στρατηγική τεχνάσματος, επιρροής και εκμετάλλευσης, ο στόχος της οποίας είναι ο έλεγχος επί της ανθρωπότητας, ο οποίος θα οδηγήσει στην απώλεια της ανθρώπινης ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. Είναι τώρα το ιερό δικαίωμα και καθήκον των Ανθρώπων της Γης να καταπολεμίσουν, να αντισταθούν, και να αποκρούσουν αυτήν την εξωγήινη επέμβαση, να δηλώσουν και να υπερασπίσουν την κυριαρχία μας, την ελευθερία μας, και την ανεξαρτησία μας από όλες τις εξωγήινες δυνάμεις.

Να εξετασθούν οι προκείμενες παραβιάσεις από εκείνους που υποστηρίζουν την αιτία της ελευθερίας παντού στη Ευρύτερη Κοινότητα:

Επεμβαίνουσες εξωγήινες δυνάμεις έχουν αρνηθεί να αποκαλύψουν ανοιχτά και να φανερώσουν τη φύση και την πρόθεση των δραστηριοτήτων τους επάνω και γύρω από την Γη. Αυτή η εξωγήινη παρουσία είναι κρυφή, συγκεκαλυμμένη, απρόσκλητη και απαράδεκτη από τους Ανθρώπους της Γης. Αυτές οι εξωγήινες δυνάμεις έχουν κρύψει την ταυτότητά τους, τις πολιτικές ή οικονομικές συμμαχίες και υποταγές τους, καθώς επίσης και τις αρχές και τις δυνάμεις που υπηρετούν.

 • Όπως γίνεται όλο και πιο φανερό από τις πράξεις τους, οι εξωγήινες δυνάμεις σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τη γη, τους πόρους της, και τους ανθρώπους της, και συμμετέχουν σε ένα συστηματικό πρόγραμμα αποικισμού της ανθρωπότητας εις μια υποταγμένη πολιτεία πελατών που κυβερνάται από τους πράκτορες αυτών των εξωγήινων δυνάμεων. Η εξωγήινη επέμβαση και κατοχή επιδιώκει το εμπορικό κέρδος, την οικονομική δύναμη, και το στρατηγικό πλεονέκτημα που προσφέρεται από αυτόν τον κόσμο σε σχέση με άλλους κόσμους.
 • Εξωγήινες δυνάμεις έχουν επανειλημμένα και ατιμώριτα παραβιάσει εθνικούς και διεθνείς νόμους των γήινων λαών. Αυτές οι παραβάσεις, που συνεχίζονται ακόμα σήμερα, έχουν περιλάβει την παραβίαση του περιορισμένου εναέριου χώρου· απαγωγή και μεταφορά ανθρώπων χωρίς την συγκατάθεσή τους· δολοφονία, βιασμός, βασανιστήρια, σεξουαλική κακοποίηση, διασταυρώση με ανθρώπους, και το απάνθρωπο πειραματισμό· κλοπή και εμπόριο ανθρώπινων βιολογικών και γεννητικών υλικών· κλοπή και εμπόριο φυσικών πόρων της Γης· συγκεκαλυμμένη διανοητική και ψυχολογική επιρροή· ακρωτηριασμός ανθρώπων και ζώων· παρέμβαση και θέση εκτός λειτουργίας στρατιωτικών αμυντικών συστημάτων και μυστική διείσδυση στην ανθρώπινη κοινωνία.
 • Εξωγήινες δυνάμεις έχουν διαπραγματευτεί κρυφά συνθήκες και συμφωνίες με ανθρώπινα άτομα και ομάδες, χωρίς την ενημερωμένη συγκατάθεση των Ανθρώπων της Γης.
 • Εξωγήινες δυνάμεις έχουν προσπαθήσει συστηματικά να πείσουν και να παραπλανήσουν ανθρώπους μέσω της καλλιέργιας ψεύτικων ελπίδων και υποσχέσεων πλούτου, δύναμης, και προστασίας· διάσωση από πλανητική καταστροφή· ιδιότητα μέλους σε μια “γαλακτική ομοσπονδία”· και πνευματική σωτηρία και διαφωτισμός.
 • Εξωγήινες δυνάμεις έχουν εκμεταλλευτεί και επιδεινώσει ανθρώπινες συγκρούσεις για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς.
 • Εξωγήινες δυνάμεις έχουν εξασθενήσει την ανθρωπότητα με το να μας κάνουν να πιστεβούμε ότι μπορούμε μόνο να επιζήσουμε με τη βοήθειά τους και την προηγμένη τεχνολογία τους, καλλιεργόντας έτσι την πλήρη εξάρτησή μας από αύτους και απαρνούμενοι τη δυνατότητά μας να εξασφαλίσουμε την ίδια μας επιβίωση.

Απαιτήσεις και Διακηρύξεις

Συνεπώς, εμείς, οι Άνθρωποι της Γης, διακηρύσσουμε με το παρόν έγγραφο όλες τις προηγουμένως υπάρχουσες συμφωνίες ή συνθήκες μεταξύ οποιασδήποτε ανθρώπινης κυβέρνησης, ομάδας, ή ατόμου και οποιουσδήποτε εξωγήινους τελείος άκυρες και μονίμως ανασταλμένες. Απαιτούμε να αποκαλυφθούν πλήρως και δημοσίως οποιεσδήποτε τέτοιες, προηγουμένως, υπάρχουσες συνθήκες ή συμφωνίες. Οποιεσδήποτε μελλοντικές συμφωνίες ή συνθήκες μεταξύ ανθρώπινων κυβερνήσεων, ομάδων, ή ατόμων και εξωγήινων πρέπει να διαπραγματευτούν μόνο με την πλήρη συγκατάθεση των Ανθρώπων της Γης, δημοσίως και φανερά ειπωμένες από ένα διεθνές δημοκρατικό σώμα που αντιπροσωπεύει τα έθνη και τους λαούς της γης.

Απαιτούμε όλοι οι εξωγήινοι να πάψουν τώρα όλες τις επηχειρήσεις και τις δραστηριότητες τους, να εγκαταλείψουν και να αναχωρήσουν αμέσως από τη Γη και τα περίχωρα της, συμπεριλαμβάνοντας τον Ήλιο, την Σελήνη της Γης, και όλους τους πλανήτες αυτού του Ηλιακού Συστήματος. Αυτό συμπεριλαμβάνει την εγκατάλειψη οποιωνδήποτε φυσικών ή τεχνητών δορυφόρων, καθώς επίσης και όλο το διάστημα μέσα στο Ηλιακό Σύστημα.

Απαιτούμε από όλες οι εξωγήινες οργανώσεις που έχουν εγκαταστήσει ή χειριστεί βάσεις στη Γη, στην Σελήνη της, ή οπουδήποτε αλλού μέσα σε αυτό το Ηλιακό Σύστημα, να αποσυναρμολογήσουν αυτές τις βάσεις και να αποκαλύψουν πλήρως τη φύση τους.

Επιπλέον απαιτούμε την άμεση επιστροφή όλων των ζωντανών ανθρώπων που είναι τώρα προφυλακισμένοι από εξωγήινους, σε καλή υγεία· περαιτέρω, απαιτούμε έναν πλήρη απολογισμό όλων των ανθρώπων που έχουν παρθεί ή κρατηθεί από εξωγήινους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν πεθάνει στην αιχμαλωσία. Επιπλέον, απαιτούμε να αιτιολογηθούν και να καταστραφούν όλα τα ανθρώπινα βιολογικά ή γεννητικά υλικά που πάρθηκαν από οποιαδήποτε άτομα και η προοριζόμενη χρήση τους να προσδιοριστεί. Οποιεσδήποτε εμφυτεύμενες συσκευές σε ζωντανά άτομα πρέπει να προσδιοριστούν έτσι ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν ακίνδυνα.

Απαιτούμε την πλήρη δημόσια αποκάλυψη του σκοπού και των λεπτομερείων του εξωγήινου προγράμματος υβριδοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, της ταυτότητας και των δραστηριοτήτων όλων των ανθρώπινο-εξωγήινων υβριδίων, είτε στη Γη είτε αλλού.

Ας γίνει γνωστό παντού στο Σύμπαν ότι από δω και μπρος, οι εξωγήινοι μπορούν μόνο να μπούνε στο Ηλιακό Σύστημα μας, να πλησιάσουν την Γη μας, να πετάξουν στους ουρανούς μας, να βάλουν το πόδι στο έδαφος μας ή να μπούνε στα ύδατα μας με τη ρητή συγκατάθεση των Ανθρώπων της Γης.

Επομένως, εμείς δηλώνουμε επισήμως ότι οι Άνθρωποι της Γης είναι και πρέπει να είναι ένας ελεύθερος και ανεξάρτητος λαός· ότι όλοι οι άνθρωποι απαλλάσσονται με το παρόν έγγραφο από οποιαδήποτε υποταγή σε εξωγήινες δυνάμεις και ότι όλες οι πολιτικές και οικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ τους και των Ανθρώπων της Γης είναι ολοκληροτικά διαλυμένες· ότι ως ελεύθερη και κυρίαρχη φυλή στη Ευρύτερη Κοινότητα του Σύμπαντος, αναλαμβάνουμε πλήρη εξουσία μέσα σε αυτό το Ηλιακό Σύστημα για να συνάπτουμε την ειρήνη, να κηρύσσουμε πόλεμο, να συνάπτουμε συμμαχίες, να καθιερώνουμε εμπόριο και να αναλάβουμε όλες τις άλλες ενέργειες που μια κυρίαρχη πλανητική φυλή μπορεί να κάνει δικαίως και ηθικά.

Τελική Ανακοίνωση

Να γίνει κατανοητό ότι κάνοντας αύτη την Δήλωση της Ανθρώπινης Κυριαρχίας, εμείς, οι Άνθρωποι της Γης, βεβαιώνουμε το μέλλον και το πεπρωμένο μας ως μια ελεύθερη φυλή εντός μιας Ευρύτερης Κοινότητας νοήμονης ζωής. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε ένα μέρος αυτής της Ευρύτερης Κοινότητας και ότι μας προορίζεται,κατά τη διάρκεια του χρόνου, να συναντίσουμε πολλές διαφορετικές φυλές από πέρα από τον κόσμο μας.

Σε αύτες και σε όλες τις άλλες (φυλές), δηλώνουμε, με το παρόν έγγραφο, ότι η πρόθεσή μας δεν είναι κατάκτηση ή κυριαρχία στο διάστημα. Δηλώνουμε ότι τα δικαιώματα και τα προνόμια που βεβαιώνουμε εδώ για μας, βεβαιώνουμε επίσης για όλες τις φυλές των όντων που τυχών να συναντίσουμε.

Στην παραγωγή της Δήλωσης της Ανθρώπινης Κυριαρχίας μας, διακηρύσσουμε τα δικαιώματα, τις ευθύνες, και τα προνόμια μας ως ελεύθερη φυλή έτσι ώστε να μπορούμε να ακολουθήσουμε μεγαλύτερη ενότητα, ειρήνη και συνεργασία εντός της ανθρώπινης οικογένειας χωρίς την ανεπιθύμητη ή αδικαιολόγητη παρείσφρυση και παρέμβαση από οποιοδήποτε εξωτερικό έθνος ή δύναμη από τη Ευρύτερη Κοινότητα. Κάνουμε αυτήν την προκήρυξη ως έκφραση του Θείου δικαιόματος και της αξιότιμης πρόθεσής μας για την ανθρώπινη οικογένεια και για όλες τις φυλές στο Σύμπαν που επιδιώκουν να είναι ελεύθερες